Rodinný oběd

Daniela neměla tušení, co to vlastně správa SEO je, takže jenom seděla na místě, pokrčovala v jídle a k tématu se nevyjadřovala. Její manžel dokázal celý hovor udržet sám a ji k tomu nepotřeboval, ať už se se svým bratrem a jeho ženou hádal o čemkoli. Daniela si uvědomila, že je lepší, když se s ním nehádá, vlastně je lepší se s ním ani nebavit.

Dobrý manžel

Libor není člověk, který by uměl snést názory někoho jiného nebo přistoupit na kompromis – to za ty roky manželství dobře věděla. Ale nemohla říct, že by jejich manželství bylo špatné, to zase ne. Libor byl dobrý muž, loajální a věrný, toho se nemusela bát, že by ji zradil nebo ji podrazil. Nepřipouštěl nečestnost ani lhaní, to na něm obdivovala a byla za to ráda. Nesnesla by, kdyby ji například podváděl, jako jeho bratr podváděl svou ženu.