Průmyslové možnosti

Samozřejmě nejen v domácnosti je třeba si poradit s nadbytečnou vodní párou. Podobné problémy jsou i v provozech, kde při výrobě je třeba udržovat prostředí na určitém stupni vlhkosti, nebo tam, kde schnutí materiálu přímo ovlivňuje další činnost. Typickým příkladem jsou stavební, nebo malířské a natěračské firmy.

Stavební činnost bez omezení

Mnoho stavebních činností ovlivňují povětrnostní podmínky. Není to jen například déšť, sníh, nebo nízká, či naopak vysoká teplota, které mají vliv na přímou pracovní činnost, ale tyto vlivy působí také například na vyzrávání použitých stavebních směsí. Vyzrávání má přímou souvislost se snižováním vlhkosti nejen směsí, ale také prostor, do kterých se odpařují vodní pára z těchto směsí. Proto se v případech, kdy jde o zrychlení celého procesu, používají velké průmyslové odvlhčovače.