Provedení točitá či vřetenová

Někomu by se mohlo zdát, že jde o stejný druh schodišť, ale není tomu tak. Jakkoliv je podstatou obou druhů okrouhlý, zpravidla kulatý tvar a jednotlivé stupně jsou typicky zúžené směrem ke středu otáčení, protože kopírují v podstatě tvar kruhové výseče, či její části, je zde přece jen podstatný rozdíl. Je to zejména v nosné konstrukci a rozměrech. Zatímco vřetenové typy se vyznačují značnou úsporou prostoru, protože konce jednotlivých stupňů jsou na vnitřní straně umístěny vždy přímo v ose otáčení, typy ne-vřetenové mohou být značně velké a rozlehlé.

Historie

Kruhové provedení bylo odedávna užíváno v mnoha stavbách. Ať už to byly okrouhlé strážní, i obytné věže, nebo pozdější šlechtické paláce. Vždy šlo o buď podpíranou, či samonosnou šroubovici, kopírující obloukový tvar stěny v daném prostoru.