Plošiny

Naším zázemím je dispečink se službou 24/7, který funguje 24 hodin 7 dní v týdnu! Půjčovna má svou vlastní logistickou základnu, kde se řeší všechny objednávky a doprava výrobků i jejich servis! Zapůjčit plošiny si zde tedy můžete objednat, kdy se Vám zamane.
Naše společnost má i svou vlastní dopravu, která funguje a je zajištěna nákladním vozidlem. Jakmile dojde k dovozu a následnému předání plošiny, zaškolí Vás technik, aby nedošlo k nějakým nedopatřením, úrazům nebo poškození plošiny. Pokud Vám nebude něco jasné, technik Vám odpoví na všechny otázky, které se týkají výrobku.

Kvalitní služby

Servis plošiny je mnohdy velice nezbytný a je uskutečněn vždy u zákazníka. Poněvadž máme vlastní dopravu je tato operace časově nenáročná! Většinou je nutné opravit časté jednoduché poruchy a především vyměnit baterii. Tyto všechny nutné a nezbytné úkony provádí servisní technik. Všechny výrobky jsou uskladněny v hale, kde se průběžně kontrolují.